טופס פתיחת ספק ארץ טכניון ומוסד הטכניון

ספק נכבד,
על מנת לאשר את פתיחתך כספק במערכת המידע של הטכניון, נא למלא פרטים ולצרף מסמכים בטופס בהמשך.
ללא כל הפרטים המלאים לא יהיה ניתן לפתוח חשבון ספק במערכת.
שים לב,  
חובה למלא את התצהיר ולהחתים עו"ד (סעיף 4 ברשימת המסמכים) גם עבור עוסק מורשה של אדם אחד. 
רשימת המסמכים:
1. טופס "ביצוע תשלומים באמצעות העברה בנקאית" (בפורמט וורד) נא למלא פרטי חשבון בנק ולהחתים פקיד בנק מורשה, או לשלוח צילום שיק או אישור בנק המאשר ניהול החשבון.
2. אישור על ניהול ספרים תקף (לפי חוק העסקאות עם גופים ציבוריים 1976).
3. אישור לצורך ניכוי מס הכנסה במקור או פטור מניכוי מס הכנסה במקור.
4. תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו - חובה שיהיה חתום ע"י עורך-דין.
ניתן לאמת חתימה על תצהירים ע"י עו"ד צעירים בעלות של 48 שח, בבתי המשפט
ברחבי הארץ: לחץ כאן למעבר לאתר של לשכת הקשר של לשכת עורכי הדין מחוז חיפה.

יש לסרוק ולשמור את כל מסמכים בקובץ  PDF יחיד.
יש להעלות את הקובץ בתחתית הטופס באפשרות Choose File.

אחרי הלחיצה על "שלח", קובץ ה PDF יישלח למח' הרכש להמשך טיפול

לשאלות נא לפנות לריטה רבינוביץ',
בקרת רכש ritarab@technion.ac.il
טל. 04-8295947